Projekt

Projekt Kälksport Hammarstrand är ett Leader 3sam-projekt som finansieras till största del av medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Projektet startade 29 mars 2021 då LAG-gruppen för Leader 3sam beslutade att godkänna ansökan. Jordbruksverket beslutade om projektstöd 2 juli 2021. Totalt kan projektet få ut 647 479 kronor. Projektet är avslutat och slutredovisades 17 juni 2022

Projektrapport

Projekt Kälksport Hammarstrand projektrapport populärversion

Projekt Kälksport Hammarstrand projektrapport

Nyheter

Projekt Kälksport Hammarstrand på studiebesök hos österrikiskt nybygge

Hammarstrands rodelbana får EU-bidrag till förstudie om framtiden och enklare upprustning

Ett steg närmare en modern och konstfrusen kälksportanläggning när projektet Kälksport Hammarstrand summeras

Länkar

Leader 3sam

EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Ragunda kommun

Svenska Skridsko-, Kälk-, och Rullidrottsförbundet SweSports