Hammarstrands rodelbana får drygt 600 000 kronor EU-stöd för att rusta och förstudie

Ännu en bekräftelse på att det finns framtidstro för kälksporten fick vi i mitten av juli. Projektet Kälksport Hammarstrand har fått upp till 647 479 kronor av Leader 3sam där finansieringen främst kommer från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling.

Projektet består av två delar: dels en förstudie som ska utreda möjligheterna för en utveckling av Hammarstrands rodelbana, dels att göra en enklare upprustning för att kunna åka kälke i anläggningen kommande vintrar. Projektet startade den 29 mars i år och ska slutredovisas den 31 mars 2022.

–Det här känns helt fantastiskt. Det har inte satsats särskilt mycket på kälksportanläggningarna i Sverige på länge, trots att vi behöver dem. Men pandemin skapade nya möjligheter när det inte längre blev lika enkelt att åka till andra länder. Då vändes blickarna mot vad vi har här hemma, säger Hasse Abrahamson som är projektledare för Kälksport Hammarstrand och före detta ordförande i Kälksportförbundet.

Kälksportförbundet ingår numera i Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet (SweSports) och det är det förbundet som leder projektet i samarbete med Hammarstrands rodelklubb. Men även det Internationella rodelförbundet (FIL) och det Internationella Bob- och Skeletonförbundet är intresserade av en framtida verksamhet i Hammarstrand.

–En förutsättning för att banan ska ha någon framtid är att vi ska kunna arrangera internationell tävlings- och träningsverksamhet i Hammarstrands rodelbana. Det innebär dock inte att vi siktar på en 1200 meter lång bana utan kanske mer mot 600 meter. Det finns en stor brist på bob-, rodel-, och skeletonbanor idag som kan erbjuda träningstider för nybörjare och åkare strax under eliten. Därför är det här projektet extra intressant inom den internationella kälksporten, berättar Hasse.

Hur lång banan ska vara, om den ska byggas i betong, framtida roll i Kullstabergets aktivitetspark, regionalt och nationellt samarbete, satsning på turism, banans del i det totala Hammarstrandskonceptet och mycket annat är vad förstudien ska utreda. Men samtidigt ska projektet se till att det går att åka i banan de kommande vintrarna. Därför ska en del av pengarna användas för så kallade akuta åtgärder.

–Det handlar bland annat om att få infrastrukturen att fungera. Att räta till kurvor, få till fungerande belysning, säkra upp vattenförsörjning, tidtagning och högtalarsystem. En del av detta har vi börjat med under sommaren men det mesta av arbetet måste göras under hösten så att det är färdigt lagom till vintersäsongen, säger Hasse Abrahamson.

Fakta Projekt Kälksport Hammarstrand

Leaderprojektet Kälksport Hammarstrand finansieras främst från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och svenska staten samt från Ragunda kommun och Leader 3sam. Leader 3sam är en ideell förening som beslutar och administrerar projekt inom Ragunda och Strömsunds kommun. Leader 3sam är ett av 53 leaderområden i Sverige och har Jordbruksverket som förvaltande myndighet. Projektledare är Hasse Abrahamson, biträdande projektledare Thomas Reinelöv och Idrottskoordinator för kälksport är Niclas Bentzer. Ansvarig ordförande i idrottsrådet för SweSliding är Johan Ahlberg. Svenska Skridsko-, Kälksport- och Rullidrottsförbundet (SweSports) består av tre idrottsområden där SweSliding är det område där kälksporterna ingår.