Historia

Hammarstrands Rodelklubb

Klubben grundades som ARTA-Bobklubb 1960. Det annorlunda namnet kommer från AB Ragundadalens Turistanläggningar (ARTA). 1957 vill den driftiga kommunkamreren Hans Gennvi utveckla kommunen och tyckte att Hammarstrand skulle fungera som turistort, framför allt på vintern. Det är lätt att glömma bort idag att Hammarstrand faktiskt var den första svenska orten utanför fjällen som satsade på att bli vinterturistort. Kommunfullmäktige gav klartecken och Hammarstrands hotell (Wärdshuset Wild-Hussen) köptes in och renoverades. Skidanläggningen Kullstabacken började byggas 1958. Sedan tillkom både lift, belysning och toppstuga. En viss Sune Nilsson (även kallad Mr Rodel) kom till Ragundadalen för att köpa ett pensionat när han hälsade på sin vän Hans Gennvi som hade andra planer. Sune fick istället uppdraget att hjälpa till med den nyanlagda slalombacken. Men ödet ville annat. Istället fastnade han för kälksporten och tänkte att det här var något som skulle gå att utveckla.

Läs mer om klubbens historia på 1960-talet

Hammarstrands bob- och rodelbana

Hammarstrands bob- och rodelbana är en konstbana som började byggas på hösten 1962 på Högbergets norra sluttning. Att banan hamnade där har att göra med den satsning som Ragunda kommun gjorde från 1957 för att Hammarstrand skulle bli en vinterturistort. Alldeles i anslutning till banan planerades ett område med fritidshus och i närheten ligger skidbacken Kullstabacken. ARTA Bobklubb bildades 1960 och från början användes vägen upp till skidanläggningens toppstuga som kälkbacke.

Läs mer om konstbanans historia här

Statistik, ordförande och arrangemang

Läs mer om klubbens organisation och arrangemang här