Konstbanans historia

Hammarstrands bob- och rodelbana är en konstbana som började byggas på hösten 1962 på Högbergets norra sluttning. Att banan hamnade där har att göra med den satsning som Ragunda kommun gjorde från 1957 för att Hammarstrand skulle bli en vinterturistort. Alldeles i anslutning till banan planerades ett område med fritidshus och i närheten ligger skidbacken Kullstabacken. ARTA Bobklubb bildades 1960 och från början användes vägen upp till skidanläggningens toppstuga som kälkbacke.

En konstbana kan beskrivas som ett dike som består av rakor och doserade kurvor som under vintern får ett lager med is. På den isen åker man sedan i farter upp till 130 km i timmen i särskilda kälkar som heter bob, rodel och skeleton.

1963 var bygget färdigt upp till 700 meter och de första bobtävlingarna i Svenska bobsleighförbundets 14-åriga historia hölls på svensk mark. Det skedde den 12 januari i form av en VM-uttagning i tvåmansbob. Det gjordes även försök att köra fyrmansbob i banan men kurvorna Ding och Dong visade sig för svåra för att ta sig igenom. Första rodeltävlingen kördes 20 januari och säsongen avslutades med de första Svenska Mästerskapen i rodel i banan som hölls 23-25 mars.

1964 var banan färdig upp till 1 200 meter, tanken vara att den skulle kunna byggas ända upp till 1 500 meter men det gjordes aldrig. I tidiga kartor i program över banan står det dock att den är 1 500 meter lång och har en fallhöjd på 138 meter och 9,2 procents genomsnittslutning. Banan bestod av 15 kurvor där de tre första kurvorna officiellt var namnlösa. Till slut fick kurvan nedanför Start 1 000 meter namnet Vecket.

Start 1 200 meter
Kurva 1. Namnlös
Kurva 2. Namnlös
Start 1 000 meter
Kurva 3. Vecket
Kurva 4. Bergskurvan
Kurva 5. Lillen
Kurva 6. Sista skriket
Kurva 7. Centrum
Kurva 8. Ole
Kurva 9. Dole
Kurva 10. Doff
Kurva 11. Lady
Kurva 12. Sunekurvan
Kurva 13. Ding
Kurva 14. Dong
Kurva 15. Målkurvan

Grunden till banan byggdes av torv och jord. Själva rakorna och kurvorna bestod av träplank. För att bygga upp banan behövd snö och kyla. Snön blandas med vatten till ett slags snöbruk som läggs i ett halvdecimetertjockt lager på kurvorna och i botten av banan. När snöbruket formats så att det blir jämnt så islägger man ytan med vatten så att det blir en hinna med is. Det är på den ishinnan som kälkarna glider.

Under början av 70-talet flyttades starten ner till 1 100 meter sedan under slutet av 70-talet och början av 80-talet till 1 045 meter och Vecket blev en del av Labyrinten. Under 90-talet flyttades starten ner till 900 meter och en riktig bobstart med plats för att springa igång boben byggdes både vid Start 600 och vid Start 900.

I slutet av 90-talet byggdes rakorna nedanför Lady om till betongkurvor.

Idag består banan av kurvorna Sista skriket, Centrumkurvan, Ole, Dole, Doff, Lady, Sunekurvan, Ding, Dong och Målkurvan. Men det är bara Start 600 som används som går in i kurvan Dole. Det betyder att Ole, Centrumkurvan och Sista skriket står kvar men används inte längre.

Tillbaka till Historia