Projekt

Projekt Kälksport Hammarstrand är ett Leader 3sam-projekt som finansieras till största del av medel från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling. Projektet startade 29 mars 2021 då LAG-gruppen för Leader 3sam beslutade att godkänna ansökan. Jordbruksverket beslutade om projektstöd 2 juli 2021. Totalt kan projektet få ut 647 479 kronor. Projektet är avslutat och slutredovisades 17 juni 2022

Projektrapport

Projekt Kälksport Hammarstrand projektrapport

Projekt Kälksport Hammarstrand projektrapport populärversion

Syfte

Syftet med projektet är att göra en förstudie kring vilka förutsättningar som kan finnas för att senare genomföra ett mer omfattande utvecklingsarbete kring Hammarstrands rodelbana som en del i Kullstabergets aktivitetspark på längre sikt och i ett lokalt/regionalt samarbete.

Projektets omfattning

Projektet består av två delar: dels att göra en förstudie för att se över förutsättningar att utveckla Hammarstrands kälksportanläggning för framtiden, dels att göra akuta åtgärder för att kunna ha åka kälke (banrodel, skeleton, bob, snowracer, alpinrodel) i Hammarstrands kälksportanläggning de närmaste säsongerna.

Projektledning

Hasse Abrahamson – Projektledare

Thomas Reinelöv – Biträdande projektledare

Niclas Bentzer – Idrottskoordinator

Johan Ahlberg – Ansvarig ordförande i rådet för SweSliding

Projektägare

Projektägare är Svenska Skridskoförbundet som idag är Svenska Skridsko-, Kälk- och Rullidrottsförbundet – SweSports. SweSports är i sin tur uppdelat i tre idrottsområden: SweSkating, SweSliding och SweRolling. Kälksporterna finns i idrottsområdet SweSliding.

Nyheter

Projekt Kälksport Hammarstrand på studiebesök hos österrikiskt nybygge

Hammarstrands rodelbana får EU-bidrag till förstudie om framtiden och enklare upprustning

Ett steg närmare en modern och konstfrusen kälksportanläggning när projektet Kälksport Hammarstrand summeras

Länkar

Leader 3sam

EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling

Ragunda kommun

Svenska Skridsko-, Kälk-, och Rullidrottsförbundet SweSports