Bob

Boben är den största kälken och den som sticker ut mest. Den består av en tvådelad aerodynamisk kåpa som är fastsatt på en tvådelad ram av stål där två medaxlar sitter fastsatta, en fram och en bak. Den främre axeln kan kan vridas så att boben kan styras till höger och vänster. På varje medaxel sitter det två metallmedar. Styranordningen består av två metallringar som är kopplad via styrlinor till styraxeln. Bromsspaken är fäller ner en balk med taggar på som greppar i isen och hjälper till att få stopp på boben när den gått i mål. Under resan går det inte bromsa boben på något sätt. Boben har också ett nerfällbart starthandtag för piloten och två starthandtag bak till bromsaren (på en fyrmansbob sitter det även två fällbara starthandtag på mitten).

Bob körs i specialbyggda banor som består av raksträckor och doserade kurvor. Banorna är byggda av snö, trä eller betong. Betongbanorna är oftast utrustade med kylanläggning. Själva ytan på banorna består av ett lager med is och det är den ytan som boben glider på.

Utövarna har tajta åkdräkter, integralhjälmar och löpskor med massor av 4 millimeter långa små sylvassa spikar längst fram som ger fäste när de springer på isen. I Parabob har föraren hjälm med visir men till skillnad från monobob, tvåmansbob och fyrmansbob så behövs varken fartdräkt eller startskor eftersom föraren startar sittande i paraboben.

För att starta ett bobåk står föraren på sidan av boben och håller i sitt starthandtag. Bromsaren står vid bobens bakre handtag. Piloten och bromsaren springer igång boben och hoppar i. Boben styrs av piloten med hjälp av styrringarna och bromsaren stoppar boben med hjälp av bromsen när ekipaget gått i mål. I Parabob startas kälken med hjälp av en maskin som ger alla förare samma ingångshastighet i banan.

Tillbaka